Gemeente gaat grondbeleid herzien om beter aan te sluiten aan woonvisie

Foto: Pixabay

Het college van B&W wil met het vaststellen van de ‘Nota grondbeleid 2019’ het gemeentelijk grondbeleid aanpassen.

Actievere rol gemeente

“We willen vanuit de gemeente een actievere rol gaan spelen in de aankoop van grond in relatie tot onze woonvisie”, aldus wethouder Jeroen de Jong. “Daarmee sluiten we aan bij de nieuwe ambities van Raad en College in bijvoorbeeld de nieuwe woonvisie. Dit wil zeggen voldoende bouwmogelijkheden voor alle segmenten.”

Verkoopmogelijkheid van grond wordt aan het nieuwe beleid gekoppeld

De mogelijkheid voor inwoners stukken openbaar grond aan te kopen wordt ook meegenomen. Daarom worden nieuwe verzoeken om openbare grond te kopen voorlopig niet in behandeling genomen. De al lopende aanvragen worden wel afgehandeld. De verwachting is dat vanaf maart volgend jaar de aankoopmogelijkheid er weer is.

De raad moet het nieuwe beleid nog goedkeuren

De nieuwe nota grondbeleid zal na de zomervakantie aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd.

 

'
article
103663
Gemeente gaat grondbeleid herzien
Het college van B&W wil met het vaststellen van de ‘Nota grondbeleid 2019’ het gemeentelijk
https://harderwijk.nieuws.nl/gemeente/103663/gemeente-gaat-grondbeleid-herzien-om-beter-aan-te-sluiten-aan-woonvisie/
2019-07-21T06:00:00+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/138/2019/07/21070453/molehill-231386.jpg
Gemeente