Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt?

Foto: Pixabay

Binnenkort ontvangt u mogelijk per post een uitnodiging van I&O Research om de vragenlijst van de veiligheidsmonitor in te vullen.

Onderzoek veiligheidsmonitor

Dit is een onderzoek naar criminaliteit, veiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt. Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. In Harderwijk en Hierden zijn ruim 5.450 willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek geselecteerd.

Uitkomsten gebruiken

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners die benaderd worden, meedoen aan het onderzoek.

Aanhaken bij landelijk

Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint omstreeks 23 augustus. Deelname aan het onderzoek kan online of schriftelijk. De resultaten worden in maart 2020 verwacht.