Harderwijk werkt aan een dementievriendelijke samenleving

Foto: Pixabay

Op dit moment wonen in Harderwijk naar schatting 800 mensen met dementie. Omdat mensen steeds ouder worden, neemt het aantal mensen met dementie verder toe, naar 1.000 mensen in 2025 tot 1.900 in 2050 (Alzheimer Nederland, 2018). Met deze prognose in het achterhoofd heeft de gemeenteraad van Harderwijk in november 2018 een motie om een voorstel te ontwikkelen voor de realisatie van een dementievriendelijke samenleving in Harderwijk.

Activiteitenplan voor een dementievriendelijk Harderwijk

In mei 2018 is een lokale Werkgroep ‘Dementievriendelijk Harderwijk’ van start gegaan, bestaande uit de gemeente Harderwijk, huisartsenpraktijk Stadsweiden, ZorgDat, Alzheimer Café, Icare, Zorggroep Noordwest-Veluwe en een betrokken Harderwijker. Uit deze samenwerking is het plan van aanpak Dementievriendelijke samenleving ontstaan. Hierin staan onder andere de activiteiten die de gemeente samen met partners organiseert om tot een dementievriendelijk Harderwijk te komen.

Luisteren naar

Eén van de activiteiten op korte termijn is het luisteren naar mensen met dementie en hun mantelzorgers. Welke behoeften hebben zij, als het gaat om bijvoorbeeld dagactiviteiten en respijtzorg? In de loop van volgend jaar komt een startbijeenkomst met lokale partners. De werkgroep wil de kennis over dementie bij Harderwijkers verbeteren. Dat begint met voorlichting op basisscholen en het voortgezet onderwijs. Daarnaast worden er trainingen geboden aan onder andere supermarkten, banken, politie en brandweer. Om alle informatie over dementie op één plek te bieden komt er een Dementheek met onder andere een uitleen- en uitprobeerpunt voor domotica.

Actieve aandacht voor dementie

In Harderwijk is het afgelopen jaar actief aandacht besteed aan het dementievriendelijker maken van de gemeente. Zo is in 2018 de ‘Week over dementie’ georganiseerd en heeft Top voor Dementie cursussen gegeven aan betrokkenen van mensen met dementie. Ook bestaat er een zorgkaart met instellingen waar inwoners terecht kunnen voor informatie en hulp over dementie. Daarnaast heeft de bibliotheek als eerste organisatie in Harderwijk het certificaat van Samendementievriendelijk.nl gekregen.

Harderwijk werkt aan een inclusieve samenleving

Een dementievriendelijke samenleving is een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Waarin mensen met dementie boodschappen doen, hun bankzaken regelen, naar hun vereniging gaan of de bibliotheek of een museum bezoeken. En waarin de gemeenschap hen een handje toesteekt wanneer zij het even niet meer weten. Iedereen kan in zijn of haar omgeving te maken krijgen met dementie. Met elkaar zetten wij ons hiervoor in. Zodat iedereen kan meedoen aan onze Harderwijker en Hierdense samenleving. En langer zelfredzaam kan blijven. Zo helpen we elkaar en zorgen wij samen voor een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen. Harderwijk zijn wij Samen!