Harderwijk blijft inzetten op duurzame en kleurrijke openbare ruimte

Foto: Pixabay

De gemeente staat garant voor een goede basiskwaliteit van de openbare ruimte. Duurzaamheid, gezondheid en vitaliteit zijn daarbij van groot belang. Ook dienstverlening en zorg voor inwoners vormen een speerpunt voor de komende periode.

Harderwijk stelt Beheerplan Openbare Ruimte vast

Dat blijkt uit het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2021-2024 dat afgelopen dinsdag door het college werd vastgesteld en nu wordt voorgelegd aan de raad. Wethouder Jeroen de Jong: “Samen met bewoners en bedrijven van Harderwijk en Hierden willen we de leefomgeving actief in blijven kleuren. Dat levert een gevarieerd en aantrekkelijk beeld op en zorgt voor dynamiek en betrokkenheid.“

Duurzaamheid staat centraal

In het beheerplan komt alles wat met de openbare ruimte te maken heeft aan de orde. Van riool, wegen en straatverlichting tot groenvoorziening, straatmeubilair en speeltuintjes. Bij alles staat duurzaamheid centraal. Het streven is vermindering van de CO2 uitstoot, meer biodiversiteit en een klimaatbestendige leefomgeving. Extra aandacht is er in het plan voor het op peil houden van het aantal bomen in de bebouwde omgeving. Bomen zijn belangrijk in de stad, ze zorgen ervoor dat de temperatuur minder snel oploopt, ze vangen fijnstof af en houden regenwater vast.

Investeren in toename bomen

In de bossen en parken van Harderwijk zijn de afgelopen jaren veel bomen geplant onder andere door de nationale Boomplantdag. Toch zien wij in sommige straten van Harderwijk dat daar bomen zijn verdwenen. Om de verdere terugloop van het aantal bomen langs wegen en straten tegen te gaan zijn extra investeringen nodig voor ondergrondse voorzieningen. Daardoor kunnen, naast het realiseren van bijvoorbeeld parkeerplaatsen, bomen uitgroeien tot vitale volwassen exemplaren. Nog beter is het om een stap extra doen en te streven naar 800 extra volwassen bomen in 2050.

Samen kleuren we de stad

Er worden ook de komende jaren allerlei mogelijkheden geboden aan inwoners om bij te dragen aan het verbeteren van de openbare ruimte en leefbaarheid in de gemeente Harderwijk. Denk aan geveltuintjes, moestuintjes en het meedoen aan het Stadsidee. Samen kleuren we de stad blijft daarbij het motto. Het integraal beheerplan openbare ruimte is een ambitieus plan. Het is aan de raad om keuzes te maken en prioriteiten te bepalen. Niet alles kan in een keer en er zal dus een stappenplan worden gemaakt. De impact van de huidige maatregelen rond de gevolgen van de coronacrisis op de uitvoering van het beheerplan zullen zorgvuldig moeten worden afgewogen.

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Harderwijk Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Nunspeet Nieuws en Apeldoorn Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op de meest gezochte Facebook-pagina voor Harderwijks Nieuws? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06-17732224.