Recente ontwikkelingen zorgen voor extra druk op asielketen

Foto: ©Maximaal Sales

Het college van B & W van Harderwijk heeft, net als andere colleges, van het rijk een oproep ontvangen om te zoeken naar ruimte voor extra locaties ten behoeve van de opvang van asielzoekers dan wel huisvesting van vergunninghouders.

Recente ontwikkelingen asielketen

De gemeente Harderwijk en het COA zijn in het voorjaar 2021 overeengekomen in de komende 5 jaar te gaan werken een basiscapaciteit van 500 opvangplekken voor asielzoekers en een buffer van 300. De randvoorwaarden voor het gebruik van de buffercapaciteit zijn belegd. De buffer is beschikbaar voor opvang als de bezetting van het COA boven de 25.688 uitkomt.

Buffer van 300 plekken wellicht nodig

Beide partijen, gemeente en COA, hebben de ruimte gekregen tot 1 augustus 2022 om deze basiscapaciteit en buffer in te richten. Conform de afspraken die gemaakt zijn is daarmee in Harderwijk nog ruimte voor de opvang van 800 asielzoekers. De komende maanden zal in de gesprekken met het COA duidelijk worden of het gebruik van de buffer van 300 noodzakelijk zal zijn.

In Harderwijk voldoende ruimte

Naar aanleiding van de oproep van het rijk vinden we dat de gemeente Harderwijk, ook in de huidige omstandigheden, voldoende ruimte geeft aan de opvang van asielzoekers en huisvesting van vergunninghouders. Daarbij zien we dat in de provincie Gelderland een flink aandeel geleverd wordt in, nu ook extra, opvangcapaciteit (Harskamp/Ede en Heumen/Nijmegen). We zijn van mening dat elke gemeente en regio in Nederland hierin een aandeel zou moeten leveren.

Samenwerking

Op korte termijn zal aan de landelijke en de provinciale regietafel migratie en integratie gesproken worden over de recente ontwikkelingen in de asielketen

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Harderwijk Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Nunspeet Nieuws en Apeldoorn Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op de meest gezochte Facebook-pagina voor Harderwijks Nieuws? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06-42022831.

Reacties

Cookieinstellingen