Harderwijkse cultuur krijgt eenmalige financiële ondersteuning

Foto: Pixabay

De kunst- en cultuursector heeft ook in de gemeente Harderwijk financieel nadeel ondervonden van de coronamaatregelen in de afgelopen periode.

Harderwijkse cultuur krijgt geld

De rijksoverheid heeft aan gemeenten geld beschikbaar gesteld om culturele instellingen tegemoet te komen. Het college van B&W heeft besloten dit geld beschikbaar te stellen in de vorm van een subsidieregeling. Daarmee geeft het college uitvoering aan het verzoek van de gemeenteraad om de beschikbare middelen daadwerkelijk ten gunste van kunst en cultuur in te zetten. Er is een bedrag van in totaal 645.000 euro voor dit doel beschikbaar.

Subsidieregeling biedt perspectief

Wethouder Gert Jan van Noort is blij met deze mogelijkheid die aan culturele instellingen geboden wordt: “Met deze eenmalige subsidie willen we bereiken dat de voor onze samenleving zo belangrijke culturele voorzieningen en instellingen in stand gehouden worden en toegankelijk blijven. De subsidieregeling biedt weer perspectief door financiële nadelen te compenseren of investeringen die nodig zijn in verband met corona, mogelijk te maken. Dat is belangrijk omdat helaas de toekomst nog steeds onzeker is.”

Aanvragen mogelijk vanaf 1 september

De subsidie is beschikbaar voor culturele voorzieningen die gevestigd zijn binnen de gemeente en gericht zijn op de inwoners van de gemeente. Zij moeten aantoonbaar nadeel hebben ondervonden van de diverse maatregelen rond Covid-19 in de periode van 1 januari 2021 tot en met 1 juli 2021, of investeringen voorzien die nodig zijn om binnen de coronamaatregelen hun activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Aanvragen voor deze eenmalige subsidie kunnen bij de gemeente worden ingediend vanaf 1 september 2021 tot en met 15 oktober 2021. De subsidies worden in behandeling genomen en toegekend op volgorde van ontvangst.

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Harderwijk Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Nunspeet Nieuws en Apeldoorn Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op de meest gezochte Facebook-pagina voor Harderwijks Nieuws? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06-42022831.

Reacties

Cookieinstellingen