Meer inwoners krijgen energietoeslag 2022

Foto: ©Canva/Maximaal Sales

Er komen meer inwoners in aanmerking voor de energietoeslag van 2022. De gemeenteraad heeft besloten dat het percentage naar 130% van de bijstandsnorm gaat. Dit was 120%. De energietoeslag is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Deze groep inwoners heeft vaker moeite met het betalen van de energierekening, omdat de energieprijzen fors zijn gestegen.

Heeft u een inkomen tussen de 120% en de 130% van de bijstandsnorm?

Heeft u een inkomen tussen de 120% en de 130% van de bijstandsnorm?  Dan heeft u recht op energietoeslag. De gemeenteraad heeft gekozen voor een glijdende schaal. De glijdende schaal houdt in dat hoe minder u verdient, hoe hoger uw energietoeslag is. Het bedrag varieert tussen € 300,00, € 600,00 of € 900,00. Dit is een eenmalige uitkering.

Is uw aanvraag eerder afgewezen?

Aanvragen van inwoners die eerder afgewezen zijn, omdat hun inkomen te hoog was, bekijken we opnieuw. Is het inkomen wel onder de 130% van bijstandsnorm? Dan krijgt u hierover voor 27 maart bericht.

Wanneer kan ik de aanvraag voor de energietoeslag 2022 indienen?

Is uw inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm? Dan kunt u uw aanvraag indienen via de website van Meerinzicht. Is uw inkomen tussen de 120% en de 130% van de bijstandsnorm? Dan kunt u tussen 20 maart en tot uiterlijk 30 april uw aanvraag indienen via de website van Meerinzicht. Deed u al eerder een aanvraag die toen werd afgewezen? Wacht dan tot 27 maart. Wanneer u toch recht heeft op de energietoeslag, wordt dit automatisch toegekend voor 27 maart.

De energietoeslag 2022 wordt verhoogd van € 1300,00 naar € 1800,00

Heeft u € 1300,00 ontvangen? Dan ontvangt u voor half april 2023 automatisch een nabetaling van € 500,00. Dit geldt alleen voor de inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

Er komt een Wet Energietoeslag 2023

De Wet Energietoeslag 2023 gaat waarschijnlijk medio juni 2023 in. De energietoeslag 2023 wordt waarschijnlijk € 800,00. U kunt dit nog niet aanvragen. Dat kan pas als de Wet Energietoeslag 2023 is vastgesteld door het Rijk. We verwachten dat er meer bekend is in de tweede helft van 2023.

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Harderwijk Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Nunspeet Nieuws en Apeldoorn Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op de meest gezochte Facebook-pagina voor Harderwijks Nieuws? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06-42022831.

Reacties

Cookieinstellingen