Bijeenkomst over lokaal gezondheidsbeleid Harderwijk

Foto: ©HNN

De zes gemeenten op de Noord-Veluwe hebben gezamenlijk een nieuwe nota ‘Samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021’ geschreven. Deze nota is een actualisatie van het gezondheidsbeleid in de afgelopen perioden. Nu komt het aan op de vervolgstap: het vaststellen van de uitvoeringsagenda per gemeente.

Invulling

Om goede keuzes te maken over de praktische invulling van het beleid, gaan we in Harderwijk in gesprek met vertegenwoordigers van gezondheids- en welzijnsinstellingen, de Adviesraad sociaal domein, GGD en andere belanghebbenden en uiteraard met inwoners zelf.

Bijeenkomst

Daarom organiseren we op 25 september 2 lokale bijeenkomsten. Eén met het thema gezond opgroeien en één met het thema gezond ouder worden. Tijdens deze bijeenkomst staat de vraag centraal hoe we in de gemeente Harderwijk ervoor kunnen zorgen dat ouderen gezond oud kunnen worden en jongeren gezond kunnen opgroeien. Lokale partijen die betrokken zijn bij deze thema’s zijn hiervoor uitgenodigd.

Informatie

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in De Sypel en worden begeleid door Zorgbelang Gelderland. Voor meer informatie over deze bijeenkomsten kunt u contact opnemen met mevr. T. Ufkes, beleidsmedewerker gezondheid van de gemeente Harderwijk via [email protected].

Reacties