Nog tot 15 oktober de tijd om je in te schrijven

Foto: Viewer Slagboom Peeters

Vanaf 1 november 2017 geldt een afwijkende toewijzingsprocedure voor nieuwbouwprojecten in de wijk Drielanden-Harderweide. Vanaf die datum krijgen mensen die staan ingeschreven voor deze wijk, voorrang bij toewijzing. Dit betekent dat de eerder gecommuniceerde ingangsdatum van 1 januari 2017 is opgeschoven.

Wat is er aan de hand in Drielanden-Harderweide?

Met betrekking tot de nieuwbouwprojecten in Drielanden-Harderweide zijn afwijkende afspraken gemaakt met de projectontwikkelaars BPD en Slokker. De nieuwbouwkoopwoningen van deze partijen worden toegewezen op basis van een aparte lijst met geïnteresseerden. Mensen die zich voor deze lijst aanmelden krijgen tot 1 januari 2022 voorrang bij toewijzing in Drielanden-Harderweide. Die voorrang gaat voor op inschrijving in het gemeentelijke registratiesysteem voor nieuwbouwkoopwoningen en bouwkavels en daarbij opgebouwde punten.

Nog onvoldoende bekend

Nu de eerste projecten zijn toegewezen, merken we dat de afwijkende toewijzingsprocedure voor Drielanden-Harderweide onvoldoende bekend is. Om de toewijzing eerlijk te laten verlopen hebben we in overleg met de projectontwikkelaars besloten om de ingangsdatum te verschuiven naar 1 november 2017. Degenen die staan ingeschreven in het gemeentelijke registratiesysteem krijgen nog tot 15 oktober 2017 de tijd om zich aan te melden voor de Drielanden-Harderweide lijst.

Meer informatie of heeft u vragen?

Iedereen die zich nog kan aanmelden voor de lijst Drielanden-Harderweide heeft daarover persoonlijk bericht ontvangen. Heeft u vragen over de afwijkende toewijzingsprocedure in dit wijkdeel, dan kunt u contact met ons opnemen. Dat kan via [email protected] of op tel. 0341 411 911. Op de website www.harderweide.nl vindt u alle informatie over de verkoop van woningen van BPD en Slokker.

Reacties