Denk mee met het MIRT Onderzoek A28 Amersfoort-Hoogeveen

Foto: Silver Spoon/Wikimedia

Rijk en regio doen gezamenlijk een MIRT Onderzoek (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) A28 Amersfoort-Hoogeveen om in beeld te brengen wat de toekomstige problematiek is.

Onderzoek

In dit Onderzoek wordt bekeken welke opgaven er op korte en langere termijn voor de A28 spelen en wat de onderlinge samenhang van die opgaven is. In de eerste helft van dit jaar is de probleemanalyse afgerond. U kunt de probleemanalyse en andere informatie over het MIRT Onderzoek vinden op www.mirta28amersfoorthoogeveen.nl. In de huidige tweede fase van het MIRT Onderzoek worden oplossingsrichtingen in beeld gebracht.

Meedenken

Belangstellenden worden uitgenodigd daarover mee te denken. Dit is mogelijk tot en met zondag 20 oktober via www.mirta28amersfoorthoogeveen.nl. Het MIRT Onderzoek wordt naar verwachting afgerond in het najaar van 2019.

Reacties