WereldLichtjesDag, dag van het overleden kind op 8 december

Foto: Wereldlichtjesdag

Zondag 8 december 19.00 uur gaat er een golf van licht over de hele wereld ter nagedachtenis aan overleden kinderen.

80 plekken

Op ruim 80 locaties in Nederland is er op zondag 8 december 2019 een herdenking in het kader van WereldLichtjesDag. Zo ook in Harderwijk .De locaties zijn te vinden op Wereldlichtjesdag.nl. In Harderwijk vindt de herdenking plaats in Begraafplaats de Elzenhof in Walstein. De nieuwe begraafplaats.

Herdenken overleden kinderen

Op de tweede zondag in december om 19.00 uur steken mensen over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het al is geleden. De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind hebben verloren en daarbij mogen beseffen dat zij niet alleen zijn met hun verdriet.

Harderwijkse versie

Zondagavond 08 december a.s. wordt in Harderwijk Wereldlichtjesdag georganiseerd op Begraafplaats de Elzenhof, Walstein 99-101. Aanvang 18.45 uur, de zaal gaat open om 18.30 uur. Jaarlijks worden wereldwijd met het aansteken van kaarsen op de tweede zondag van december alle kinderen herdacht, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook zijn overleden. Om 19.00 uur worden de kaarsjes aangestoken, als teken van verbondenheid en om een lichtpuntje te kunnen bieden in deze donkere dagen. Met muziek, troostende woorden en gedichten wordt deze bijeenkomst verder omlijst. En natuurlijk wordt het speciaal voor deze dag geschreven lied “Precious Child” ten gehore gebracht.

Duur

De bijeenkomst duur ongeveer drie kwartier en na afloop is er gelegenheid om iets te drinken en na te praten. Iedereen is meer dan welkom. Maar om goed voorbereid te zijn, vindt de organisatie het prettig als je even per mail laat weten als je komt en met hoeveel personen. Dit kan per mail naar [email protected]. We bieden je dan ook de mogelijkheid om een kaars met een persoonlijk bericht en/of de naam van het kind dat zo gemist wordt voor die avond te bestellen (gratis). De organisatie is in handen van Bianca de Vries, Marjolein & Hendri Reezigt, en Kitty de Keijzer en Jenny Vonk van Puur Professionele Uitvaartzorg. Meer informatie zal te vinden zijn op Facebook ‘Wereldlichtjesdag Harderwijk’

Van harte welkom

Iedereen die zich verbonden voelt is van harte welkom. (Groot)ouders, broertjes, zusjes, andere familieleden, vrienden, bekenden, belangstellenden, zijn welkom om te herdenken en/of medeleven te willen tonen. Uiteraard kan thuis ook een kaarsje worden aangestoken. Nieuw dit jaar is, dat men online een kaarsje kan laten branden via https://www.wenskaarsje.nl/wereldlichtjesdag  Ook deze kaarsjes zullen om 19 uur gaan branden.

Ontstaan van WereldLichtjesDag

‘World Wide Candle Lighting’ is ontstaan in 1997 in Amerika. Ieder jaar op de 2e zondag in december komen, vanaf 18.45 uur ’s avonds, wereldwijd mensen bij elkaar om overleden kinderen te herdenken en om 19.00 uur een kaarsje/lichtje aansteken. Door de verschillende tijdzones in de wereld ontstaat hierdoor een golf van licht, zodat de wereld een beetje lichter wordt voor de mensen die hun kind moeten missen.

Reacties