Genomineerden voor ‘Harderwijker van het jaar 2019’ zijn gepubliceerd

Foto: ©HNN

Vrijdag 13 december 2019 vindt in Hotel Baars voor de 16e maal de verkiezing “Harderwijker van het jaar” plaats.

Vischpoortschaal

De titel levert behalve roem en erkenning ook de Vischpoortschaal op. Maar het gaat vooral om de erkenning. Het is een eerbetoon aan de persoon die zich maatschappelijk, sociaal, cultureel of economisch terrein bijzonder heeft ingespannen en daarmee op een buitengewone wijze heeft bijgedragen aan verhoging van het algemeen welzijn in de gemeente Harderwijk (Harderwijk, Hierden).

Een keer lokaal

De Harderwijker Herensociëteit, de organisator van de verkiezing, vindt het belangrijk dat mensen ook een lokaal idool hebben. De meeste mensen zullen voornamelijk een bekendheid noemen als antwoord op de vraag wie hun idool is. Daarom is de verkiezing Harderwijker van het jaar in het leven geroepen.

————————————————————————————————————————————–

Genomineerde Otto Büttner

Otto Büttner is een betrokken en actieve Harderwijker die bijzonder actief is voor de Indische Harderwijkers.

Bijeenkomsten

Hij is lid van het dagelijks bestuur van de Stichting Indische Harderwijkers en als bestuurslid van de stichting Pasar Malam is hij al jaren nauw betrokken bij de organisatie van de Pasar Malam in Harderwijk. Dit evenement heeft in Harderwijk een vaste plaats verworven ook blijkend uit de 3500 bezoekers die er dit jaar weer op af kwamen. Het organiseren zit Otto in het bloed, want hij is mede organisator van de diverse Indische Kumpulans in Harderwijk. Een Kumpulan is een feestdag met muziek en natuurlijk Indisch eten. Op deze dagen is iedereen welkom.

Veteranen

Daarnaast is hij actief voor oude en ook jonge veteranen. Voor het kunnen vertellen van hun belevingen heeft Otto een website opgezet die verhalen en belevenissen bevat van zowel veteranen uit WOII, alsmede van veteranen die bijgedragen hebben aan missies in het kader van vredesoperaties bij de handhaving van vrede en veiligheid op vele plaatsen in de wereld.

‘Buurtman’

Verder voelt hij zich verantwoordelijk voor de buurt. Hij is bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren voor het appartementencomplex de Bogen in Drielanden en hij was initiatiefnemer van het opzetten van een succesvolle WhatsApp groep voor zijn buurt rond het Triasplein.

En nog meer

Ook aan andere plaatselijke organisaties heeft Otto zijn bijdrage geleverd d.m.v. het opzetten van websites, o.a. voor de Voedselbank Harderwijk, Visserijhistorie en de Historische vereniging Herderewich.
Naar het oordeel van de jury een betrokken Harderwijker.

————————————————————————————————————————————–

Genomineerde Jeffrey Migchelsen

Jeffrey Migchelsen is de grote motor achter de Stichting Popschool Harderwijk.

Popschool

De Popschool is van groot belang voor de talentontwikkeling van jonge en volwassen muzikanten uit Harderwijk. en Jeffrey is door zijn grote betrokkenheid en bezieling ook een stimulans voor beginnende bands. Inmiddels heeft de Popschool ruim 500 leerlingen en 21 docenten.

Regionaal

Onder de veelzeggende naam “Faders Up” heeft Jeffrey in regionaal verband een muziekproject opgezet waarbij zelfontplooiing, creativiteit en persoonlijke ontwikkeling d.m.v. muziekbeoefening centraal staat.

Culturele projecten

Jeffrey heeft ook aan de wieg gestaan van culturele projecten in Harderwijk zoals het Donkere Dagen Festival en heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de opzet van de “Stad Als Podium”.

Toekomstmuziek

Hij zit vol plannen en werkt met enthousiasme aan “Muziek in de Wijk” en aan een concert op het water waar pop en klassiek elkaar zouden moeten ontmoeten.
We zullen zeker nog veel van deze enthousiaste Harderwijker horen.

————————————————————————————————————————————–

Genomineerde Dennis van Oeveren

Dennis van Oeveren heeft als voorzitter van de Vischafslag en de Botterstichting deze organisaties in korte tijd met enthousiasme en energie verder ontwikkeld en duidelijker op de kaart gezet.

Cultureel erfgoed

Na de totstandkoming van de visafslag en de botterloods was veel inzet nodig om dit cultuurhistorische erfgoed ook een actieve plaats te geven in de Harderwijkse samenleving.
Dennis heeft aan dit proces met visie op de toekomst met succes leiding gegeven. Hij heeft de historische hoek van de Vissershaven weer levendig weten te maken.

Samenwerkingen

Hij heeft daarbij een groot gevoel voor het algemeen belang getoond en heeft zich voorvechter getoond van zoveel mogelijk samenwerkingen! Hij is daarbij een inspiratiebron voor alle betrokken vrijwilligers.

Oud-Harderwijk op de kaart

Dit alles bleef ook buiten Harderwijk niet onopgemerkt. De Vischsafslag geniet ver buiten de grenzen van Harderwijk bekendheid. In november van dit jaar kreeg de Vischafslag de publieksprijs van de Gouden Gelderse Roos Erfgoedprijs.
De jury vindt dit alles een prestatie van formaat en heeft waardering voor Dennis van Oeveren als de drijvende kracht hierachter.

————————————————————————————————————————————–

Reacties