Vondellaan wordt deels 30 kilometer-weg en de ‘gekke’ t-splitsing Alberdingk Thijmlaan/Vondellaan wordt ‘normaal’

Foto: Pixabay

Op 10 februari 2020 starten de werkzaamheden aan de Vondellaan. We gaan werken aan een verbeterde verkeersstroom voor alle weggebruikers, een grotere verkeersveiligheid en een veilige schoolomgeving.

Dit gaat er gebeuren

  • Een parallelweg aanleggen met een ‘kiss & ride strook’ bij de basisscholen Dominicus Savio en De Schakel
  • Vanaf het kruispunt Vondellaan / De Genestetstraat  tot het kruispunt Vondellaan / Tesselschade- laan vervangen we het asfalt door straatklinkers
  • Er komen extra verkeersremmende maatregelen en parkeerplaatsen
  • Kruispunt Alberdingk Thijmlaan / Vondellaan wordt gewijzigd in een gelijkwaardig kruispunt
  • De maximum snelheid op de Vondellaan (Hoofdweg-Tesselschadelaan) wordt 30 km/h

Fasen

De werkzaamheden worden in 5 fasen uitgevoerd door Schagen Infra BV. We beginnen vanaf de Hoofdweg. Vervolgens  verplaatsen de werkzaamheden zich in vier stappen richting winkelcentrum Stadsdennen. Doordat de werkzaamheden doorlopend worden uitgevoerd zullen de fasen elkaar kunnen overlappen qua planning (de planning is afhankelijk van weersomstandingheden).
Fase 1: Kruising De Genestetstraat tot en met Constantijn Huygenslaan: 10 tot en met 28 februari
Fase 2: Constantijn Huygenslaan tot en met Da Costastraat: 24 februari tot en met 20 maart
Fase 3: Da Costastraat tot en met Cremerstraat: 16 maart tot en met 10 april
Fase 4: Cremerstraat tot en met Alberdingk Thijmlaan: 6 tot en met 24 april
Fase 5: Alberdingk Thijmlaan tot en met Tesselschadelaan: 20 april tot en met 22 mei

Bereikbaarheid

We doen er alles aan om de verkeershinder door de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden wordt de Vondellaan gestremd voor doorgaand verkeer, bestemmingsverkeer is wel mogelijk. Per fase is het tracé afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt via borden omgeleid. Hulpdiensten kunnen de aanliggende adressen te allen tijde bereiken. Bij een aantal woningen wordt ook de rioolaansluiting vernieuwd.  De bewoners van de betreffende woningen krijgen hierover vooraf informatie.

Meer info

Heeft u vragen en of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij dhr. F. van Tol, projectleider bij de gemeente, tel. 411 911.

 

Reacties