Coronateam moet volgens de gemeenteraad Harderwijk de gevolgen van coronacrisis beperken

Foto: ©Johan Ramon

Op initiatief van de VVD, Harderwijk Anders en D66 is er een brief gemaakt waarin gevraagd wordt aan het college om lokale maatregelen Coronavirus te treffen. Een coronateam

Alle fracties voor coronateam

De twee coalitiepartijen en de oppositiepartij hebben samen opgetrokken en hebben de 6 andere fracties ook achter zich gekregen. De brief aan het collega is ondertekend door alle fracties van de gemeenteraad. Het idee van de drie fracties is om, aanvullend aan landelijke en provinciale steun, vooral voor Harderwijker inwoners, instellingen, vrijwilligersorganisaties en ondernemingen aandacht te vragen. Voor de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en economische ontwikkeling van Harderwijk en Hierden zijn toerisme, recreatie, horeca, detailhandel, sportverenigingen en culturele instellingen belangrijke pijlers.

Effecten in kaart brengen

De vraag van de fractievoorzitters aan het college is om een team beperking effecten corona-uitbraak aan te wijzen. Dit team moet zich bezighouden met het in kaart brengen van de effecten van de coronacrisis op de Harderwijker samenleving en de plaatselijke economie. Hieruit komen voorstellen om de lokale gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Maatregelen

Gedacht kan worden aan maatregelen die snel opgevolgd kunnen worden. Zoals:

  • het opschorten van lokale belastingen voor maximaal 6 maanden
  • het opschorten van huur voor sportaccommodaties en culturele instellingen, voor zover deze huur door de gemeente wordt geïnd
  • het opschorten van huurkosten voor ondernemers van gemeentelijke panden of gronden.

Er moet volgens de fractievoorzitters bij de bovenstaande punten wel met voldoende aandacht gekeken worden naar de specifieke situatie van de desbetreffende instellingen en ondernemers.

Maatschappelijke functie

De gemeenteraad vraagt het college ook voor om specifieke aandacht voor organisaties met een maatschappelijke functie (zoals de Voedselbank, Mensen in Nood, etc) en kwetsbare groepen (vluchtelingen, budgethouders PGB, thuis-/daklozen, ondersteuning thuisonderwijs, etc.)

Communicatie is vooral nu belangrijk

Voor alle maatregelen is het belangrijk om hierover te communiceren. Over de mogelijkheden die ondernemers, verenigingen en instellingen hebben om deze crisis het hoofd te bieden. De maatregelen gericht op beheersing van de crisis zijn razendsnel voelbaar in de Nederlandse samenleving. Ook in Harderwijk en Hierden.

Reacties