Tekort MFC Harderwijk verder opgelopen

Foto: ©Canva/Maximaal Sales

Voor MFC Harderwijk staat het financieel tekort binnen de 2 maatschappelijk centra, De Roef en de Kiekmure, centraal. Een onderwerp dat niet alleen zorgen baart, maar ook vraagt om directe actie. Het college van B&W heeft recentelijk besloten stappen te ondernemen om deze financiële uitdagingen het hoofd te bieden. De gemeenteraad mag binnenkort vergaderen over weer een oplossing om de stabiliteit en continuïteit van MFC Harderwijk te waarborgen.

Aanleiding en besluiten van het college van B&W

Het afgelopen jaar heeft MFC Harderwijk te kampen gehad met een aanzienlijk financieel tekort, wat geleid heeft tot een noodzakelijk besluit van de gemeenteraad op 29 juni 2023. Er werd ingestemd met een budgetsubsidie, onder strikte voorwaarden gericht op een beter financieel beheer en de benoeming van een nieuw stichtingsbestuur. In reactie hierop heeft het college van B&W voorgesteld om een eenmalige bijdrage te verstrekken en een garantiestelling te bieden voor eventuele toekomstige tekorten.

De kern van het financieel tekort en maatregelen

De financiële problematiek van MFC Harderwijk werd benadrukt door de ontdekking van een negatief jaarresultaat over 2022, veroorzaakt door administratieve achterstanden en ongeboekte facturen. Dit tekort werd verder vergroot door de uitdagingen in de exploitatie, waaronder niet aangevraagde teruggaven van energiebelasting en het gebruik van reserves voor groot onderhoud ter dekking van lopende tekorten. Ook blijkt het vorig jaar geopende nieuwe centrum de Roef met status van bijna energieneutraal gebouw (BENG) toch hogere lasten te hebben dan gepland. Als reactie hierop heeft het nieuwe bestuur stappen ondernomen om de exploitatie van MFC Harderwijk naar een kostendekkend niveau te tillen, inclusief het marktconform maken van huurtarieven en het doorbelasten van reële servicekosten.

Vragen rondom damage control en participatie

Gezien de ernst van het financieel tekort rijst de vraag of eerder genomen maatregelen voor ‘damage control’ effectief zijn geweest en of er in de afgelopen 9 maanden voldoende participatie en communicatie met huurders heeft plaatsgevonden. Deze aspecten zijn cruciaal voor het herstel van vertrouwen en de financiële gezondheid van MFC Harderwijk op de lange termijn. Het stichtingsbestuur van MFC Harderwijk staat voor de uitdaging om een duurzaam bedrijfsmodel te ontwikkelen. Een model dat niet alleen de financiële stabiliteit waarborgt, maar ook de maatschappelijke functie van het centrum behoudt. Dit houdt in dat er moet worden gekeken naar alternatieve financieringsmodellen en naar manieren om bijvoorbeeld de energiekosten te beheersen.

Lange termijn

Het financieel tekort bij MFC Harderwijk vormt een complexe uitdaging die vraagt om zowel directe actie als langetermijnplanning. Het college van B&W heeft belangrijke eerste stappen gezet door financiële steun en garanties te bieden. Echter, de echte test ligt in de uitvoering van de voorgestelde maatregelen, de betrokkenheid bij en communicatie met huurders, en het ontwikkelen van een duurzaam en financieel gezond exploitatiemodel voor MFC Harderwijk.

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Harderwijk Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Nunspeet Nieuws en Apeldoorn Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op de meest gezochte Facebook-pagina voor Harderwijks Nieuws? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06-42022831.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen