Regels voor zonnepanelen in de Harderwijkse Binnenstad worden verruimd

Foto: Pixabay

Op meer daken in de binnenstad van Harderwijk mogen binnenkort zonnepanelen en zonnecollectoren geplaatst worden.

Historische binnenstad

En dat zonder nadelige gevolgen voor de historische uitstraling van de binnenstad. Het college van B&W heeft afgelopen dinsdag besloten de welstandsregels voor zonnepanelen in de binnenstad te willen verruimen. Dat is goed nieuws voor de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente. Om die doelstelling te halen is het van belang zoveel mogelijk geschikte daken van zonnepanelen te voorzien.

Inbreng

Tijdens een inloopavond op 8 april zijn wensen en ideeën kenbaar gemaakt door inwoners. Hiermee is in het voorstel zoveel mogelijk rekening gehouden. De Commissie ruimtelijke kwaliteit kan zich vinden in de voorstellen.

Beschermd Stadsgezicht

Via de website van de gemeente is een interactieve plattegrond te vinden. Hierop wordt per dakvlak in de binnenstad aangegeven wat het huidige en nieuwe beleid is. Een concept van de nieuwe welstandseisen voor zonnepanelen en zonnecollectoren in beschermd stadsgezicht, ligt gedurende zes weken ter inzage. Daarna moet de raad een definitief besluit nemen.

Reacties