Burgemeester en wethouders willen terrein AZC, Landstede en MESS kopen

Foto: Google Street View

De gemeente Harderwijk gaat over tot grondaankoop van het voormalige militaire complex Kranenburg Noord. Het bedrag dat daarvoor geraamd is bedraagt bijna 5 miljoen euro. Dit heeft het collega van burgemeester en wethouders bekend gemaakt.

Gemeente wil Kranenburg Noord kopen

De gemeente krijgt voor het aankoopbedrag in ieder geval huuropbrengsten terug. Voor de burgemeester en wethouders is de aankoop van belang voor de ontwikkeling van de stad op middellange termijn. In Harderwijk kan er aan de buitenkant weinig meer worden gebouwd, dus worden op termijn braakliggende terreinen en niet-gebruikte gebouwen gebruikt voor woningbouw. Namens ministerie verkoopt het Rijksvastgoedbedrijf het voormalige militaire complex. Het gaat om 11,2 hectare. Het ministerie beschouwt het complex Kranenburg Noord al vanaf 2011 overbodig.

De locatie is gedeeltelijk verhuurd Landstede en het COA

Landstede gebruikt het terrein vanaf 2012 als onderdeel van de opleidingen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) huurt een deel van het complex sinds 2016 voor de opvang van asielzoekers. Er zijn in 2015 afspraken gemaakt tussen gemeente, het Rijksvastgoedbedrijf en COA over gebruik en verkoop van het complex. Het COA ziet geen aanleiding om tot koop over te gaan. De units voor de opvang van asielzoekers blijven staan en worden na de verhuurperiode verwijderd door de COA. Tot die tijd kan het COA blijven huren onder de huidige voorwaarden. Burgemeester en wethouders zien mogelijkheden om na het vertrek van de van het COA woningbouw in het gebied te ontwikkelen. Het college wil dat doen in samenspraak met de raad.burgemeester

Het voormalige mess-gebouw blijft in gebruik

De voormalige officiersmess in het gebied is een gemeentelijk monument. Dit blijft behouden en wordt gebruikt door stichting Mess. Het voornemen om tot aankoop over te gaan wordt nog voorgelegd aan de raad. .status

Reacties