Kinderen Stromenwaard uitgedaagd tot Kapitein van de buurt

Foto: UWOON

Wat is jouw droom voor de buurt als kapitein van Stromenwaard? Deze vraag is leidend voor het experiment van woningcorporatie UWOON, gemeente Harderwijk, ZorgDat en de Ontmoeting.

Leefbaarheid in de wijk

In dit experiment krijgen kinderen de regie bij het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk. Op woensdag 22 mei is om 13.00 uur de startbijeenkomst op het schoolplein aan het Vliepad.

Experiment

UWOON en haar ketenpartners dagen met dit experiment kinderen uit om dromen voor de buurt na te jagen. Tijdens de startbijeenkomst op 22 mei vullen kinderen uit de buurt een ‘droomkaart’ in: Wat is jouw droom voor de buurt? De droomkaarten komen in een zogenaamde wervelwindcabine. Als start van het experiment is om 15.30 uur de trekking van de eerste droom. En zijn er de hele middag activiteiten voor alle kinderen uit de buurt!

26 dromen

Het doel is om 26 dromen voor de buurt te realiseren in een jaar. Een droom per twee weken, en per droom een ander kind als kapitein. Dat is het streven. Bij het realiseren van de dromen worden de kapiteins actief geholpen. Samen met medewerkers van ZorgDat zorgen deze kinderen voor het uitkomen van dromen.Kinderen

Kinderen regelen het

Door de regie bij kinderen te leggen en laagdrempelig te investeren in meer ontmoetingen in de buurt, hopen de organisaties een nieuwe beweging op gang te brengen in de wijk. Via de kinderen worden ouders en omwonenden betrokken bij het experiment en nieuwe ontmoetingsmomenten gecreëerd. De creativiteit en fantasie van de kinderen zal hier een grote bijdrage aan leveren. In lijn met de aanpak van de Innovatiechallenge begint de organisatie klein. Leren door te doen en behaalde resultaten leveren input om het experiment te versterken, te omarmen of aan te passen.

Innovatiechallenge ‘Leefbare wijken en buurten’

Het experiment maakt onderdeel uit van de landelijke Innovatiechallenge ‘Leefbare wijken en buurten’. UWOON is met een team van betrokken organisaties en kennisinstanties één van de zes vraagstellers. De vragen liggen op het terrein van het verbeteren van leefbaarheid in wijken, door sectoroverstijgend en vanuit de vraag en belangen van de buitenwereld, vernieuwende oplossingen te bedenken en uit te proberen. De vraag die UWOON (samen met collegacorporatie Groenwest uit Woerden) heeft gesteld is: “Wat vinden bewoners belangrijk als het gaat om een leefbare sociale wijk waar iedereen zich thuis voelt, en wat kunnen bewoners en wij, als corporaties en instanties, bijdragen – ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid – aan een buurt waar bewoners met plezier wonen en zich thuis voelen?”

 

Reacties

0