Minimaregelingen in Harderwijk zijn er om inwoners die het wat minder hebben te helpen

Foto: Flickr/Reyner Media

Minimaregelingen zijn extra’s bij een laag inkomen. Heeft u een laag inkomen? Of schulden? De gemeente Harderwijk kan u daarbij helpen.

Minimaregelingen zijn er, maak er gebruik van!

Er zijn verschillende minimaregelingen om gebruik van te maken. Zo kunt u die onverwachte kosten misschien toch betalen. Of meedoen aan activiteiten die voor anderen vanzelfsprekend zijn. In deze folder leest u welke minimaregelingen er bestaan. Het aanvragen van de regelingen kan via sociaal.meerinzicht.nl.

Als volwassenen lid van (sport)vereniging of bibliotheek worden

Dit kan met de minimaregeling Maatschappelijke bijdrageregeling. Wilt u of uw kind meedoen aan activiteiten op het gebied van sport of cultuur, maar kunt u dit niet betalen? Misschien biedt de maatschappelijke bijdrageregeling dan een oplossing. Bijvoorbeeld een schoolreisje, abonnement of lidmaatschap, materialen voor hobby’s of kaartjes voor bijvoorbeeld het theater. De activiteitenbijdrage is er voor inwoners met een laag inkomen en voor hun kinderen.

Mijn kind wil sporten, muziek maken of schilderen

Dit is te regelen met de minimaregeling Jeugdfonds Sport & Cultuur. Door het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan ieder kind meedoen aan sport, kunst en cultuur. De kosten voor contributie of lesgeld, materiaal en kleding krijgt u betaald.

Mijn kind heeft een computer nodig

Dit kan ook via een minimaregeling. Met Computer voor scholieren kan u voor uw kind tussen de 12 en 17 jaar een computer, laptop of tablet die nodig is, aanschaffen. De benodigde vergoeding kunt u aanvragen.

Vanuit de bijstand in een traject naar werk

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en weer op weg bent naar werk, is het soms lastig met kleine kinderen. Om he traject goed te laten verlopen, is het beter om dan opvang voor uw kind te regelen. Dit kan met de minimaregeling Kinderopvang, tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang. Dan kunt u als ouder een tegemoetkoming krijgen voor de eigen bijdrage in de kosten van de kinderopvang of peuterspeelzaal.

Ik ben tijdelijk niet in staat om voor mijn kinderen te zorgen

Met de minimaregeling Kinderopvang, vergoeding kosten op basis van sociaal medische indicatie kunnen uw kinderen naar de opvang. Als u geen recht hebt op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. En door lichamelijke, psychische of sociale problemen (tijdelijk) niet in staat bent om voor uw kinderen te zorgen, dan kunt u als ouder een vergoeding voor de kinderopvangkosten krijgen. Voor de aanvraag heeft u een ondertekende vaststelling nodig waarin de noodzaak voor kinderopvang op basis van sociaal-medische indicatie staat. Deze kunt u aanvragen bij een klantmanager van Meer Extra’s bij een laag inkomen inzicht, het Centrum voor Jeugd en Gezin of het consultatiebureau.

'

Reacties

article
103468
Minimaregelingen op een rijtje
Minimaregelingen zijn extra’s bij een laag inkomen. Heeft u een laag inkomen? Of schulden? De
https://harderwijk.nieuws.nl/nieuws/103468/minimaregelingen-in-harderwijk-zijn-er-om-inwoners-die-het-wat-minder-hebben-te-helpen/
2019-07-11T06:21:57+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/138/2018/01/10103503/11323573144_6d315bb288_o.jpg
Nieuws