Minder restafval via nieuwe regelgeving Harderwijk en Hierden

Foto: Pixabay

Als het aan het college ligt moet in 5 jaar tijd 120 kilo per persoon minder restafval worden geproduceerd. 30 kilo per persoon in 2025 is het doel.

80% minder restafval

Per inwoner wordt nu jaarlijks gemiddeld 150 kilogram restafval aan de weg gezet. Dat is het gewicht nadat er ongeveer 50 kilogram aan plastic en metalen verpakkingen en drankkartons (PMD afval) in de na scheiding is uitgehaald. Om het gestelde doel te bereiken wil het college met de nieuwe beleidslijn Van Afval Naar Grondstof inzetten op het nog veel beter scheiden van afval en het verminderen van restafval. In het huidige restafval zit nog ongeveer 40% groente-, fruit- en tuinafval.

Vaste en variabele afvalstoffenheffing

Uitgangspunt bij het nieuwe beleid is de afvalstoffenheffing voor inwoners zo laag mogelijk te houden. En het principe van ‘de vervuiler betaalt’ door te voeren. Dat betekent dat naast een vast bedrag voor iedereen er een variabele heffing komt. Hoe vaker je je restafvalcontainer aan de straat zet hoe meer je betaalt. Plastic en metalen verpakkingen en drankkartons (PMD afval) worden er via na scheiding uitgehaald. 75 procent van de inwoners die een enquête invulden via het online Stadgesprek, blijkt voorstander van een dergelijk tariefsysteem te zijn.

Belangrijke bijdrage aan duurzaamheid

Wethouder Bert van Bijsteren is enthousiast over de aanpak: “De gemeente Harderwijk wil op het gebied van duurzaamheid grote stappen zetten. Het nieuwe afvalbeleid levert daaraan een belangrijke bijdrage. Het verminderen en het beter scheiden van afval is een belangrijke basis voor de toekomstige circulaire economie.”

Afvalcoach geeft advies

Op 29 september 2016 besloot de gemeenteraad zich aan te sluiten bij de landelijke doelstellingen van Afval naar Grondstof (VANG). Op 25 april 2018 is unaniem een motie aangenomen waarin de raad het college vraagt om de inzameling van huishoudelijk afval van de binnenstad, de hoogbouw en de stapelbouw te betrekken bij de nieuwe strategie. Om iedereen gelijke kansen te geven in het scheiden van afval en het reduceren van restafval, moet extra geïnvesteerd worden in inzamelvoorzieningen bij hoogbouw, in de stapelbouw en de binnenstad. Denk daarbij aan kleinschalige verzamelcontainers voor het GFT en papier. Een voorlichtingscampagne, advisering en coaching zijn belangrijk om het nieuwe inzamelsysteem succesvol te introduceren en de doelstellingen te behalen. Een afvalcoach kan inwoners adviseren en begeleiden.

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Harderwijk Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Nunspeet Nieuws en Apeldoorn Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op de meest gezochte Facebook-pagina voor Harderwijks Nieuws? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06-17732224

Reacties